Jööri küla
baltisuvi.ee

Küla tänapäeval
Läbi aastate on Jööri küla talude arv märkimisväärselt kahanenud: 1939. aastal loendatud 39 suitsust on järel 14 ja neistki pooltes on tulehoidjateks üksikud vanad inimesed. 5 talus on siiski veel elujõulised noored pered ja kasvavad lapsed.
Viis korda on külaelanikud, nende järglased ja külaga seotud inimesed suvel kogunenud Jööri küla kokkutulekuks ja sellest on saanud tore traditsioon.
Jööri Küla Selts
Küla tänapäev seostub tihedalt Jööri Küla Seltsi tegevusega. 1997. aastal loodud seltsi eesotsas on selle esimees Sulev Peäske
 [...]Küla tänapäeval
Läbi aastate on Jööri küla talude arv märkimisväärselt kahanenud: 1939. aastal loendatud 39 suitsust on järel 14 ja neistki pooltes on tulehoidjateks üksikud vanad inimesed. 5 talus on siiski veel elujõulised noored pered ja kasvavad lapsed.
Viis korda on külaelanikud, nende järglased ja külaga seotud inimesed suvel kogunenud Jööri küla kokkutulekuks ja sellest on saanud tore traditsioon.
Jööri Küla Selts
Küla tänapäev seostub tihedalt Jööri Küla Seltsi tegevusega. 1997. aastal loodud seltsi eesotsas on selle esimees Sulev Peäske ja külavanem Jaanus Lipp. Nende eestvedamisel ja teiste kaasalöömisel on külaselts taastanud 1998. aastal vana palkaida, kogunud sinna vanavara nii oma külast kui kaugemalt. Välja on ehitatud aastal 2000 sara-alune, mis on kuni viiekümnele inimsele õdus istumispaik.
Kuna muuseum asub kunagisel Madise talu sepikoja platsil, ehitati 2003. aastal välja uus sepikoda, taasmeenutamaks vana sepikoja kombeid. 2009. aastal sai Jööri küla uhkust tunda avatud suitsusauna üle. Kui kuuendat korda 2011. aastal korraldati Jööri Folk, avasime pidulikult uue laululava ja püstkoja. Tänavu, 2012. aastal saab avatud meierei Valjala piimandusloo väljapanekuga, puidukoda ning Jööri küla köök.
On puhastatud võsast teeääri, et oma küla ilmet parandada. Koos seltsiga on käidud ekskursioonidel teistes valdades, vaadatud turismitalusid ja Saaremaa ning Muhumaa kauneimaid paiku.
www.joori.ee