Reta Puit OÜ
baltisuvi.ee

Keegi arvab, et see koht tuleks kaardilt eemaldada. Kas nõustud?
Selgitus: not for tourism

Reta Puit OÜ

Kopeeri jagamislink

Reta Wood Ltd.

4.6 (41 hinnangut)
Ringtee 12, Kuressaare, 93815 Saare maakond, Eesti

Vaatamisväärsus, Park

Esmaspäev, Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev, Reede: 9:00 am – 6:00 pm
Laupäev, Pühapäev: suletud
OÜ Reta Puit on Eesti erakapitalil põhinev osaühing aastast 1992.
OÜ Reta Puit tegevusaladeks on metsaraie- ja kasvatustööd, kasvava metsa ja metsamaa ost, palgi, paberipuidu ja küttepuidu ost-müük, küttehalgude müük, saematerjalide tootmine, puidu kuivatamine. Põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Saare maakond. Ekspordime paberipuitu, saepalki, küttepuitu ja küttehaket Saksamaale, Soome, Rootsi, Taani.
Metsa jätkusuutliku majandamise ja järjepidevuse tagamiseks on oluline peale lageraiet ala taasmetsastada. Lageraielangid rekultiveerime kliendi soovil kuuse või männiga
 [...]OÜ Reta Puit on Eesti erakapitalil põhinev osaühing aastast 1992.
OÜ Reta Puit tegevusaladeks on metsaraie- ja kasvatustööd, kasvava metsa ja metsamaa ost, palgi, paberipuidu ja küttepuidu ost-müük, küttehalgude müük, saematerjalide tootmine, puidu kuivatamine. Põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Saare maakond. Ekspordime paberipuitu, saepalki, küttepuitu ja küttehaket Saksamaale, Soome, Rootsi, Taani.
Metsa jätkusuutliku majandamise ja järjepidevuse tagamiseks on oluline peale lageraiet ala taasmetsastada. Lageraielangid rekultiveerime kliendi soovil kuuse või männiga vastavalt kasvukoha tüübile.
Meie ettevõttes töötavad pikaajaliste kogemustega oma ala spetsialistid, kes pakuvad metsaomanikule asjatundlikku nõu kasvava metsa majandamisel. OÜ Reta Puit majandab metsa säästlikult ja efektiivselt, tagamaks metsaressursi ökoloogiliste, majanduslike ja kultuuriliste väärtuste säilimise ning suurenemise. Ettevõte pöörab oma tegevuses keskkonnakaitsele suurt tähelepanu.
retapuit.ee