Kuressaare Siioni kirik
baltisuvi.ee

Kuressaare Siioni kirik

Kopeeri jagamislink
4.3 (41 hinnangut)
Tallinna 45, Kuressaare, 93815 Saare maakond, Eesti

Vaatamisväärsus

Juunikuu Siioni koguduses
Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles
neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja
kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab
kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi
rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade
tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse.
Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega
kõrgelt!” (Lk 24:45-49)
Nelipühad, mis avavad meile suve, tuletavad meelde, et
me oleme
 [...]Juunikuu Siioni koguduses
Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles
neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja
kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab
kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi
rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Teie olete nende asjade
tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse.
Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega
kõrgelt!” (Lk 24:45-49)
Nelipühad, mis avavad meile suve, tuletavad meelde, et
me oleme Jumala tegude tunnistajad. Et suudaksime oma suu
tunnistuseks avada, vajame läkitust ja julgust. Läkitajaks ja
julgustajaks on Tõe Vaim, kes on endiselt oma koguduse
keskel!
Tunnistatakse seda, mida ollakse kogenud. Kui kogemus
on kooskõlas Pühakirjaga, siis võib kuuldut usaldada, kui mitte,
on tegemist eksiõpetusega. Sõnasulased uurivad kirju ja
toovad sealt esile palju vajalikku, aga tähtis on ikka ja jälle
korrata põhilist: et „Messias pidi kannatama ja kolmandal
päeval üles tõusma surnuist...”. See on kristlase usu alus.
Sõnum Jeesusest Kristusest kui Päästjast on mõeldud
kõikidele rahvastele, aga samal ajal igale inimesele. Jäägu see
kõlama!
Õnnistussoovidega, pastor Margus
siionikirik.ee