Lõosilma Päike
baltisuvi.ee

Lõosilma Päike

Kopeeri jagamislink
4.9 (8 hinnangut)
Lõosilma talu, Lemmetsa küla, 88311, Pärnu, 88311 Pärnu maakond, Eesti

Laagriplats, Majutus, Park

Solar Caravan Pargi energiatõhususe ja -turvalisuse tagamine.
OTSUS nr 13-21.2/22/4351 Tartu 16.06.2022 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamine.
Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lõike 1 punkti 2, § 79 lõiked 6 ja 8 ning maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” (edaspidi määrus) § 39 lõike 3, § 40 lõike 2 ning § 41 lõiked 1 ja 3, amet
 [...]Solar Caravan Pargi energiatõhususe ja -turvalisuse tagamine.
OTSUS nr 13-21.2/22/4351 Tartu 16.06.2022 Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamine.
Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lõike 1 punkti 2, § 79 lõiked 6 ja 8 ning maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” (edaspidi määrus) § 39 lõike 3, § 40 lõike 2 ning § 41 lõiked 1 ja 3, amet otsustab:
Rahuldada OÜ SOLAR CARAVAN taotlus (toimiku number: 19202101196) :
Solar Caravn Pargi energiatõhususe ja-turvalisuse tegamine. Määratud toetuse summa 24734,40 €.
Tegevuste sisu:
Projekti üldiseks eesmärgiks on karavanpargi energiakulude optimeerimine, millega kaasneb tulevikus teenuste laiendamise võimalus ka järjest enam kasutust leidvatele elektriautodele. Projekti otseseks eesmärgiks on tagada energiaturvalisus läbi taastuvenergia tootmise, salvestamise ja stabiilse hinnaga tarbimise.
Tarnitav seade on hübriidinverter-salvesti, mis võimaldab päikesekiirguse toimel PV-paneelidest saadava elektrienergia kogumist ja salvestamist, et seda puhast roheenergiat kasutada kolmefaasilistes süsteemides mittesümmeetriliselt turistide igapäeva olmeliste vajaduste kindlustamiseks ka siis, kui päike ei paista. Inverter-salvesti väljundvõimsuseks on planeeritud 41 kWh elektrienergiat.
Samas võimaldab süsteem rakendada ka nõudepõhist juhtimist ehk salvestusseadet ei laeta kunagi lõpuni tühjaks, vaid alati jäetakse klientide arvust tulenevalt vajalik energiavaru juhuks, kui ei ole päikest ja mingil põhjusel kaob ka Elektrilevi võrguühendus.
www.solarcaravan.ee