Dundaga Castle
baltisuvi.ee

Dundaga Castle

Kopeeri jagamislink

Dundagas pils

4.4 (629 hinnangut)
Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, LV-3270, Latvia

Vaatamisväärsus

Dundagas mākslas un mūzikas skola atrodas Dundagas pils 3. stāva telpās un izveidota 2001. gadā, apvienojot Dundagas mākslas skolu un Dundagas mūzikas skolu. Skolai kopš 2012. gada ir pievienota Kolkas mūzikas skola.
Dundagas Mākslas un mūzikas skolai ir nozīmīga loma vietējās kultūrvides veidošanā. Pēc profesionālās izglītības akreditācijas un izglītības akreditācijas un atestācijas komisijas lēmuma skola ir akreditēta var īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā un dejā. Papildus skola īsteno pirmsskolas interešu izglītības
 [...]Dundagas mākslas un mūzikas skola atrodas Dundagas pils 3. stāva telpās un izveidota 2001. gadā, apvienojot Dundagas mākslas skolu un Dundagas mūzikas skolu. Skolai kopš 2012. gada ir pievienota Kolkas mūzikas skola.
Dundagas Mākslas un mūzikas skolai ir nozīmīga loma vietējās kultūrvides veidošanā. Pēc profesionālās izglītības akreditācijas un izglītības akreditācijas un atestācijas komisijas lēmuma skola ir akreditēta var īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā, mākslā un dejā. Papildus skola īsteno pirmsskolas interešu izglītības programmu Māksla+Mūzika+Deja, interešu izglītības programmu Mūsdienu deja.
Skolas pedagogi un audzēkņi ir aktīvi piedalās dažādās kultūras aktivitātēs pagastā, novadā, reģionā un valstī. Ar augstiem sasniegumiem ir startēts reģiona, valsts un starptautiskajos konkursos, festivālos, skatēs u.c. pasākumos.
Iestādes vadītāja Dace Čodera
Iestādes vadītājas vietniece Evija Voldraha - Freimane
Tālrunis:
mākslas nodaļa +371 63237863, 29490550
mūzikas nodaļa +371 63237864
Epasts: dundagasmms@talsi.lv
www.dundagaspils.lv