Medzes pilskalns
baltisuvi.ee

Teade just nüüd
Can't fetch from api.neurotolge.ee

Medzes pilskalns

Kopeeri jagamislink
4.7 (6 hinnangut)
P111, Medzes pagasts, LV-3461, Latvia

Muuseum

Informācija par pilskalnu
Medzes pilskalns zināms vismaz kopš 1941.gada, kad tas aprakstīts un uzmērots. Pilskalna vietā ticis izveidots 19.gs. būvētās Medzes muižas parks, izlīdzināts plakums, pārveidotas terases.
Medzes pilskalns atrodas ap 100m uz D no Medzes muižas dzīvojamās ēkas Grobiņas-Ventspils šosejas (P111) A malā. Pilskalns izveidots Baltijas ledus ezera senkrastā, zemes mēles R galā. No Z to norobežo dziļa strauta (Lenkupes) grava. Pilskalna ZR galā 19.gs. ticis uzcelts dzirnavu aizsprosts, tādejādi veidojot dzirnavu dīķi. Pilskalna R nogāze
 [...]Informācija par pilskalnu
Medzes pilskalns zināms vismaz kopš 1941.gada, kad tas aprakstīts un uzmērots. Pilskalna vietā ticis izveidots 19.gs. būvētās Medzes muižas parks, izlīdzināts plakums, pārveidotas terases.
Medzes pilskalns atrodas ap 100m uz D no Medzes muižas dzīvojamās ēkas Grobiņas-Ventspils šosejas (P111) A malā. Pilskalns izveidots Baltijas ledus ezera senkrastā, zemes mēles R galā. No Z to norobežo dziļa strauta (Lenkupes) grava. Pilskalna ZR galā 19.gs. ticis uzcelts dzirnavu aizsprosts, tādejādi veidojot dzirnavu dīķi. Pilskalna R nogāze stāva, nogāžu augstums 7-8m. D pusē jūras senkrasta līnijā neliels ieloks, nogāze lēzenāka, te samanāma iespējamā uzejas vieta. Pilskalna plakums bijis ap 60x60m liels, ar kritumu Z-D virzienā. D malā zema vaļņa atliekas. Plakuma A malā saskatāms aizarts pārrakums, kas pilskalnu atdalījis no apmetnes tā austrumu pusē. Saskatāma arī terase ap plakumu, tomēr tā varētu būt radusies, izveidojot parku. Pilskalna plakumā un apmetnē 0,3-0,4m biezs mītņu slānis. Parks bijis apjozts ar sētu (vietām saglabājušies sētas pamati, mūra stabi), pilskalna plakuma DR stūrī atradusies lapene (1941.g. vēl bijuši redzami pamati). Veidojot parku, plakums ticis izlīdzināts (pazemināts valnis, aizpildīts grāvis), gar tā malām sastādīti koki.
Pašlaik pilskalna teritorija netiek izmantota, tas apaudzis kokiem, nekopts, DR nogāzē tiek bērti sadzīves atkritumi. Apmetnes vietā ierīkots augļu un sakņu dārzs.
Medzes pilskalna teritorija kā arheoloģisks piemineklis izceļas arī ar ainaviskām vērtībām. Tas iekļaujas senā jūras stāvkrasta ainavā, kam raksturīga stāvāka vai lēzenāka nogāze ar A-R virzienā orientētām gravām. Apkārtnes reljefā pilskalns lokalizējams ar gravām un stāvām nogāzēm norobežotā zemes mēlē. Pilskalns iekļaujas viena zemes īpašuma teritorijā. Tas ir ievērojami postīts, veidojot muižas parku. Mūsdienās pilskalns netiek saimnieciski izmantots, tomēr kādreizējais parks netiek arī kopts. Apmetnes teritorija uz A no pilskalna tiek saimnieciski izmantota, ierīkojot augļu un sakņu dārzu.
www.latvijas-pilskalni.lv