Paberzes Svc. Mergeles Marijos apsilankymo baznycia
baltisuvi.ee

Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia yra Kėdainių rajone, Paberžės kaime, 7,5 km į šiaurės vakarus nuo Surviliškio. Medinė, pastatyta 1859 m. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 161). www.kaunoarkivyskupija.lt