Mazsalacas novada muzejs
baltisuvi.ee

Interesanti Fakti Par Valtenberģu Muižu un Muzeju
Valtenberģu muižas apbūves ansamblis Salacas krastos veidojies no 18. gadsimta otrās puses līdz 19. gadsimta pirmajai pusei vēlīnā klasicisma stilā. Pils būvēta pirms 1780. gada landrātam baronam V.G. fon Felkerzāmam. Ēka degusi 1905. gadā un 1911.gadā uzlikts jumts. Pils atjaunota tikai no 1920.līdz 1930.gadam, pēc 1925. gadā izstrādāta projekta skolas vajadzībām. 1957. gadā mansarda stāvā izbūvē klases un jumta logus. Ēkā saglabājušies 1920. gadu interjeru apdare un būvdetaļas. Valtenberģes muižas komplekss ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. 2015. gada 5. septembrī muižas durvis apmeklētājiem vēra Hirtes muzejs. mnhm.id.lv